BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

Šios Bendrosios paslaugų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatoma UAB „Judesio prisilietimas“ (toliau – Sveikatingumo klinika) paslaugų teikimo tvarka bei sąlygos ir Sveikatingumo klinikos pacientų (toliau – Pacientų) teisės ir pareigos.

Pacientas, rezervuodamas paslaugas Sveikatingumo klinikoje, patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.      Sveikatingumo klinikos teikiamos paslaugos

Sveikatingumo klinika teikia asmens sveikatos priežiūros ir kitas  paslaugas: gydomuosius bei kitus masažus, kineziterapijos paslaugas, terapijas, grupinius sveikatinimo užsiėmimus ir kitas paslaugas, kurių teikimui Sveikatingumo klinika turi licenciją (jei licencija atitinkamai paslaugai yra privaloma).

2.      Paslaugų rezervavimas

Paslaugos Sveikatingumo klinikoje rezervuojamos elektroniniu paštu, telefonu arba Treatwell internetinėje svetainėje (www.treatwell.lt) ar per Treatwell programėles. Rezervacijos metu privaloma nurodyti Paciento vardą, pavardę, el.pašto adresą ir telefono numerį. Atsižvelgiant į Paciento pageidavimus bei Sveikatingumo klinikos užimtumą, su Pacientu suderinama ir patvirtinama automatine SMS žinute paslaugos suteikimo data ir laikas.

Apie paslaugos suteikimą Pacientui primenama automatine SMS žinute Paciento nurodytu telefono numeriu prieš 24 (dvidešimt keturias) valandas iki paslaugos teikimo pradžios.

Pacientas turi teisę atšaukti rezervuotą paslaugą apie tai Sveikatingumo klinikai pranešdamas telefonu, el.paštu arba atsakydamas į priminimo žinutę ne vėliau kaip likus 24 (dvidešimt keturioms) valandoms iki paslaugos teikimo pradžios. Vėlesnio paslaugos atšaukimo atveju arba neatvykus nustatytu laiku į Sveikatingumo kliniką priimti paslaugos, Pacientas privalo sumokėti Sveikatingumo klinikai atitinkamos paslaugos kainos dydžio baudą. Tuo atveju, jei Pacientas buvo iš anksto sumokėjęs už paslaugą, bauda įskaitoma į apmokėjimą už atitinkamą paslaugą; jei paslauga nebuvo apmokėta, Sveikatingumo klinika turi teisę pareikalauti, o Pacientas privalo baudą sumokėti Sveikatingumo klinikai ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas.

Sveikatingumo klinika apie paslaugos anuliavimą ar perkėlimą vėlesniam laikui gali pranešti Pacientui Paciento nurodytu el.paštu ar telefonu ne vėliau kaip prieš 12 (dvylika) valandų. Vėlesnis paslaugos anuliavimas ar perkėlimas vėlesniam laikui galimas tik išskirtiniais atvejais.

3.      Paslaugų teikimas

Pacientai skatinami atvykti į Sveikatingumo kliniką likus ne vėliau kaip 5 (penkioms) minutėms iki paslaugos teikimo pradžios. Pacientui vėluojant, paslaugos teikimo laikas atitinkamai neprasitęsiamas. Pacientams, kurie be išankstinio informavimo vėluoja daugiau nei 15 minučių, paslauga gali būti neteikiama.

Prieš teikiant gydomojo masažo paslaugas, įvertinama Paciento būklė, atliekami indikaciniai testai. Paciento sutikimu atliekamas biorezonansinis organizmo tyrimas. 

4.      Apmokėjimas už paslaugas

Paslaugos kainos nurodytos Sveikatingumo klinikos internetinėje svetainėje. Sveikatingumo klinika paslaugų kainas kartas nuo karto gali pakeisti, apie tai nepranešdama Pacientams. Tačiau paslaugos kaina Pacientui nekeičiama, jei paslauga jau yra rezervuota.

Sveikatingumo klinikos internetinėje svetainėje nenurodytų paslaugų, jei tokios teikiamos, kaina su Pacientu sutariamos individualiai.

Už Sveikatingumo klinikos paslaugas apmokama iš anksto arba atsiskaitoma po atitinkamos paslaugos suteikimo, ne vėliau kaip atitinkamos paslaugos teikimo dieną. Atsiskaitoma grynais, mokėjimo kortele arba bankiniu pavedimu. Pacientui laiku neatsiskaičius, Pacientas privalo mokėti Sveikatingumo klinikai 0,05 proc. nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio delspiningius už kiekvieną vėluojamą atsiskaityti dieną, o taip pat Sveikatingumo klinika turi teisę sustabdyti tolimesnių paslaugų teikimą Pacientui.

1.      Ginčų sprendimo tvarka

Bet kokie ginčai, kilę tarp Sveikatingumo klinikos ir Pacientų, sprendžiami geranoriškai, derybų būdu. Jei ginčo nepavyksta išspręsti taikiai, ginčai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka.

Su Bendrosiomis paslaugų teikimo taisyklėmis susipažinau ir sutinku:

Vardas, pavardė, parašas         ____________________________________

Tel.nr.                                           ____________________________________

El. Paštas                                    ____________________________________