Tinklalapio naudojimosi sąlygos

  1. Autorinės teisės                                                                                                                                                                                                                                                        Autorinės teisės į visą šiame tinklalapyje pateiktą informaciją priklauso įmonei Judesio prisilietimas, jos įgaliotajam platintojui arba jos licenciarui. Visos teisės yra saugomos. Draudžiama bet kokiu būdu atgaminti visą šio tinklalapio turinį arba jo dalį kitiems tikslams negu asmeninis panaudojimas. Taip pat draudžiama kopijuoti ir perduoti trečiosioms šalims. Leidimas kopijuoti asmeniniam naudojimui nereiškia, kad šią medžiagą arba jos dalį leidžiama patalpinti į kitą tinklalapį, elektroninę paieškos sistemą, leidinį arba kitą informacijos laikmeną (tiek spausdintinę, tiek elektroninę ar kitokią).
  2. Atsakomybės atsisakymas                                                                                                                                                                                                                        UAB Judesio prisilietimas, jos įgaliotieji platintojai arba jos licenciarai nesuteikia jokių garantijų ir neprisiima jokių įsipareigojimų, siejamų su: (a) bet kokia šiame tinklalapyje pateikta informacija (be apribojimų įskaitant bet kurias garantijas dėl tokio turinio kokybės, tikslumo, išbaigtumo arba tinkamumo); arba (b) bet kokiame kitame tinklalapyje, minimame šiame tinklalapyje arba šiame tinklalapyje nurodomame hipertekstine nuoroda ar kitaip susietame su šiuo tinklalapiu, pateikta informacija ("Trečiosios šalies tinklalapis"). Įmonė Judesio prisilietimas, jos įgaliotieji platintojai arba jos licenciarai nepritaria ir nepatvirtina jokios trečios šalies tinklalapyje pateiktos informacijos. Taip pat Judesio prisilietimas, jos įgaliotieji platintojai arba jos licenciarai neprisiima jokios atsakomybės dėl tokios informacijos (įskaitant, bet neapsiribojant išvardytu, atsakomybę, kylančią dėl bet kokio pareiškimo apie tai, kad trečiosios šalies tinklalapyje pateikta informacija pažeidžia kurį nors įstatymą arba kurio nors asmens teises arba yra nepadorus, diskredituojantis arba šmeižikiškas).
  3. Įgaliotasis platintojas                                                                                                                                                                                                                                                      Šį tinklalapį valdo UAB Judesio prisilietimas įgaliotasis platintojas, nurodytas skyriuje "Kontaktai". Visi užsakymai, pateikti per šį tinklalapį, yra pateikiami įgaliotajam platintojui, ir įgaliotasis platintojas atsako už tinklalapio turinį.